Oproep: forse vertraging door bouwprioritering

20-12-2005

Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg roept woningcorporaties en zorgorganisaties op forse vertraging bij het realiseren van bouwplannen, als gevolg van het nieuwe systeem van bouwprioritering onder de WTZi, te melden.

Aedes en Arcares ontvangen veel signalen dat plannen in de wacht komen te staan als gevolg van het systeem van bouwprioritering, maar willen graag inzicht in concrete gevolgen en de omvang ervan aan de hand van voorbeelden. De nieuwe vorm van bouwprioritering betekent dat in een cyclus van twee jaar – te beginnen op 1 januari 2006 - eerst 16 maanden bouwplannen kunnen worden ingediend, waarna VWS de bouwplannen prioriteert en vervolgens in de 2e helft van 2007 toelatingen afgeeft.

Het nieuwe systeem geldt niet voor bouwplannen die reeds met voldoende reservering opgenomen zijn op de huidige bouwprioriteitenlijst, die betrekking hebben op uitbreiding van capaciteit of betrekking hebben op afbouw van meerpersoonskamers in verpleeghuizen. De overige plannen vallen wel onder het nieuwe systeem van prioritering. Onduidelijk is de positie van plannen die nog op provinciale lijsten (1997-2001) staan.

Inmiddels heeft de PvdA - op aandringen van Arcares en enkele zorgorganisaties - kamervragen gesteld over de prioritering. Op 19 december jl. is hier door VWS op geantwoord. Deze antwoorden gaan echter onvoldoende in op de praktische problemen waar zorgorganisaties en woningcorporaties mee te maken hebben.

Reageren

Meld vertragingen door de nieuwe bouwprioritering aan het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, of 030-2739775.


zoeken in 118 websites