Subsidie voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie

02-01-2006

De Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK) biedt in het subsidieprogramma van 2006/2007 financiële ondersteuning aan projecten binnen het concept kleinschalige zorg voor ouderen met dementie.

In aanmerking komen projecten die:

RCOAK heeft een subsidieprogramma dat breed is georiënteerd op kwetsbare groepen in de Nederlandse Samenleving.

Lees meer over de subsidie en de voorwaarden van RCOAK.


zoeken in 118 websites