Aangepaste beleidsvisie en beleidsregels WTZi

02-01-2006

De beleidsvisie en de beleidsregels WTZi zijn op een aantal punten aangepast. Het betreft de bereikbaarheid van acute ziekenhuiszorg en het schrappen van enkele criteria die voorrang gaven aan de bouw van kleinschalige voorzieningen.

Dit is te lezen in een brief van minister Hoogervorst aan de Tweede Kamer d.d. 23 december 2005. Tevens wordt in de brief ingegaan op een aantal toezeggingen in het algemeen overleg over de WTZi van 7 december 2005. De aangepaste beleidsvisie en beleidsregels zijn als bijlagen bij de brief gevoegd.

Punten van aanpassing:

Lees meer.


zoeken in 118 websites