Lokale zorgsubsidie voor ouderen in Middelburg

16-01-2006

De gemeente Middelburg en woningbouwcorporatie Woongoed Middelburg beginnen met een eigen vorm van zorgsubsidie. Deze nieuwe lokale subsidie moet garanderen dat ook ouderen met lage inkomens zelfstandig kunnen blijven wonen.

In Middelburg worden de komende jaren in veel wijken woonservicezones gerealiseerd waar ouderen zelfstandig kunnen wonen in een huurwoning. Volgens de gemeente kan het betalen van de aanvullende zorgvoorzieningen voor ouderen met lage inkomens problematisch zijn. Om te voorkomen dat deze groep niet zelfstandig kan wonen hebben gemeente en corporatie samen een participatiefonds opgericht.

Alleen ontvangers van huurtoeslag komen in aanmerking voor de extra subsidie. Ouderen met een inkomen tot 110 procent van het sociale minimum kunnen 100 euro per maand aan zorgsubsidie krijgen. Bij een iets hoger inkomen keert het fonds vijftig euro per maand uit. De gemeente stopt 1,1 miljoen euro in het participatiefonds. Woongoed betaalt eenzelfde bedrag. De gemeente gaat het fonds beheren.

Middelburg verwacht dat 280 huishoudens jaarlijks een beroep doen op de gemeentelijke subsidie die in maart ingaat. Die kost naar verwachting 168.000 tot 336.000 euro per jaar. De gemeente gaat ervan uit dat het rijk de komende jaren zelf een dergelijke regeling ontwerpt om lage inkomensgroepen te compenseren.

Bron:


zoeken in 118 websites