Ross tevreden over bijgestelde Wmo

03-02-2006

Staatssecretaris Ross sluit met een 'goed gevoel' het debat over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning af, stelde zij op 2 februari 2006 in de Tweede Kamer. Zij prijst de inbreng van de Tweede Kamer als medewetgever, alsmede de inbreng van belangenbehartigingsorganisaties. Daardoor zijn enkele essentiële wijzigingen aangebracht, zoals de gemeentelijke compensatieplicht voor mensen met beperkingen en keuzevrijheid voor de klant voor ondersteuning in de vorm van natura of een persoonsgebonden budget. Ook bij uitstel van invoering tot 1 januari 2007 legt zij zich neer.

Slechts enkele van de 20 moties die de Kamer vorige week ingediend had, konden haar instemming verkrijgen. Zo zal zij het Centrale Indicatieorgaan Zorg (CIZ) verplichten met alle gemeentelijke loketten samen te werken, om lokale integratie van AWBZ en Wmo te verkrijgen. Ook is Ross bereid te onderzoeken welke rol mediation in de Wmo kan spelen en zegt zij toe dat de BTW-problematiek niet tot nadelige effecten voor gemeenten of cliënten zal leiden.

Ross was niet van plan om stappen te ondernemen om de Wmo aan te merken als een sociale wet, zodat de Europese regels rond aanbesteding niet van toepassing zouden zijn. “Gemeenten hebben genoeg mogelijkheden naast aanbesteding”, was haar mening. Ook de voorgestelde motiveringsplicht voor gemeentelijke besluiten kon haar goedkeuring niet wegdragen. Wel zal aan dergelijke onderwerpen aandacht besteed worden in de Wmo-handreiking.

Op 7 februari stemt de Kamer over de amendementen en de moties, een week later over het uiteindelijke wetsvoorstel.


zoeken in 118 websites