Wmo: tweede vragenronde Eerste Kamer

29-05-2006

De Eerste Kamer heeft dinsdag 23 mei een tweede serie vragen gesteld aan het ministerie van VWS over het wetsvoorstel Wmo. De vragen hebben onder andere betrekking op de modelverordening en de aanbestedingsplicht.

Deze onderwerpen komen aan de orde in twee vragen van de Eerste Kamercommissie voor VWS. Daarnaast stellen de verschillende politieke partijen afzonderlijk een aantal vragen.

Eén van de commissievragen betreft de vraag of de modelverordening van de VNG voldoende in overeenstemming is met de uitgangspunten en bedoelingen van de Wmo. De andere commissievraag betreft de aanbesteding. Op het terrein van aanbesteden vraagt de Eerste Kamer naar de wettelijke basis van Europese aanbestedingsplicht voor alle of een deel van de diensten. Ook vraagt de Eerste Kamer zich af of voor de aanbestedingsplicht een ruimere overgangsregeling gecreëerd kan worden.

Het ministerie zal de vragen op 13 juni beantwoorden.

De vragen staan in het nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor VWS.

Lees meer:


zoeken in 118 websites