Zelfde bouwkundige eisen voor alle KDC’s

06-07-2006

Het College Bouw Zorginstellingen (CBZ) heeft in maart 2006 bouwkundige kwaliteitseisen ontwikkeld voor de KDC’s, dagcentra voor kinderen met een verstandelijke en meervoudige beperking. Nu is geconcludeerd dat deze bouwkundige kwaliteitseisen van toepassing zijn op alle kinderdagcentra (KDC’s) voor kinderen met een beperking. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kinderdagcentra voor kinderen met enkelvoudige of meervoudige problematiek.

Dagcentra voor kinderen met een beperking vallen sinds 1 januari 2006 onder de Wet Toelatingen Zorginstellingen (WTZi) en moeten daarmee voldoen aan bouwkundige kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen hebben betrekking op onder meer de toegankelijkheid, belevingswaarde en groepsgrootte, het type ruimten dat aanwezig moet zijn en de minimale grootte daarvan.

Totstandkoming kwaliteitseisen

In maart 2006 zijn bouwkundige kwaliteitseisen ontwikkeld voor de KDC’s in samenspraak met een aantal leden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Destijds was nog niet bekend of aanvullende kwaliteitseisen voor dagcentra voor kinderen met enkelvoudige problematiek (‘reguliere’ KDC’s) nodig waren. Recent heeft het CBZ (in overleg met VWS) geconcludeerd dat er geen aparte kwaliteitseisen ontwikkeld hoeven worden voor de reguliere KDC’s.

Afronding

De afronding en definitieve vaststelling van de bouwkundige kwaliteitseisen vindt plaats in december 2006 in het Bestuur van het CBZ. Daarna worden de bouwkundige kwaliteitseisen ter goedkeuring aangeboden aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De kwaliteitseisen zullen uiteindelijk als een zelfstandig onderdeel in de (geactualiseerde) prestatie-eisen voor AWBZ-voorzieningen worden opgenomen.

Lees meer


zoeken in 118 websites