Voortgang van scheiden wonen en zorg

24-07-2006

Verantwoordelijke partijen in staat stellen meer tempo te maken met het scheiden van wonen en zorg. Dat is de strekking van de brief die staatssecretaris Ross van VWS, mede namens de minster van VROM, afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer zond. Het is nog te vroeg om de financiering van het wonen geheel uit de AWBZ te halen: de tijd is daar nu nog niet rijp voor.

VWS en VROM onderzoeken de gevolgen van het zelf betalen van het wonen voor burgers, zorgaanbieders, corporaties en overheid (waaronder de huurtoeslag). Het kabinet wil met de uitkomsten van deze verkenningen bouwstenen uitwerken waarmee het volgende kabinet een weloverwogen besluit kan nemen over de wijze waarop het zelf betalen voor het wonen kan worden gerealiseerd en in welk tijdsbestek.

Lees meer


zoeken in 118 websites