Wonen-Zorg in Rijksbegroting 2007

21-09-2006

De begrotingen van VWS en VROM laten op vlak van wonen en zorg een bestendige lijn zien. Grootste nieuws is de financiële invulling van de Wmo, de verantwoordelijkheden die VWS neemt voor het laten functioneren van vrijwilligers en mantelzorgers (richting een civil society) en het geld dat uitgetrokken wordt voor kwaliteitsverbetering van verpleeghuizen.

Reacties brancheorganisaties

Aedes

ActiZ

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Maatschappelijk Ondernemersgroep (MOgroep)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Meer informatie:

Prinsjesdag 2006
Rijksbegroting 2007


zoeken in 118 websites