Nederlandse Zorgautoriteit op 1 oktober gestart

03-10-2006

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is sinds 1 oktober een van de belangrijkste toezichthouders in de gezondheidszorg. Op dat moment is namelijk de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) ingegaan. Met de invoering van deze wet heeft minister Hoogervorst van VWS de wijziging van het zorgstelsel afgerond.

Op 1 oktober is de Wet marktordening gezondheidszorg ingegaan. Deze regelt het markttoezicht in de zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit gaat:

Met de invoering van deze wet heeft minister Hoogervorst (VWS) de verandering van het zorgstelsel afgerond. Oud-minister De Grave is voorzitter van de NZa.

De NZa gaat samenwerken met andere toezichthouders, zoals de Inspectie gezondheidszorg, die toeziet op de kwaliteit van de zorg, en de NMa, die fusies toetst. De Nederlandsche Bank let erop dat verzekeraars genoeg reserves hebben om aan hun verplichtingen te voldoen.

Het College tarieven gezondheidszorg (CTG) en het College van toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ) zijn opgegaan in de NZa.

Meer informatie:
Website NZa

Bron:
Regering.nl
Persbericht ministerie van VWS


zoeken in 118 websites