Antwoord op vragen Wmo in Aedes-publicatie

19-10-2006

Wat is de grootste verandering bij invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning? Welk belang hebben woningcorporaties? De antwoorden op deze en andere veelgestelde vragen zijn vanaf nu terug te vinden in de nieuwe publicatie
'92 vragen over WMO'. Deze publicatie is een gezamenlijke uitgave van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Aedes vereniging van woningcorporaties.

De publicatie zoomt met name in op de vragen over de Wmo die leven bij woningcorporaties. Woningcorporaties vallen niet direct onder de Wmo, maar merken wel veel van de effecten daarvan in de ouderenhuisvesting, de huisvesting van bijzondere doelgroepen (inclusief dak- en thuislozenzorg) en in het welzijnsbeleid. Deze publicatie, die tot stand kwam onder inhoudelijke regie van het Kenniscentrum Wonen-Zorg, biedt medewerkers van woningcorporaties antwoord op een groot aantal vragen.

Tijdens de Project!mpuls-themadagen die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg over de Wmo organiseerde, bleek grote belangstelling te bestaan voor dit onderwerp. Dit was aanleiding voor Aedes om ook in publicatievorm antwoord te bieden op de vele vragen die er bij corporaties zijn rondom de Wmo.

De antwoorden op deze veelgestelde vragen zijn vanaf nu terug te vinden in de nieuwe Aedes-publicatie '92 vragen over WMO. Vermeende gevolgen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor woningcorporaties'.

De publicatie is te bestellen via Aedesnet.


zoeken in 118 websites