Ongewenste effecten invoering Wmo

25-10-2006

ActiZ signaleert ongewenste effecten bij de invoering van de Wmo. De branche raakt medewerkers kwijt en consumenten worden beperkt in hun keuzevrijheid. De Tweede Kamer bespreekt op 26 oktober de voortgang van de Wmo. ActiZ dringt bij de Tweede Kamer aan op maatregelen.

Zorgen ActiZ

Door ongewenste gevolgen in sociaal opzicht (zoals ontslag en verslechtering van arbeidsvoorwaarden) stromen veel professionele en betrokken medewerkers uit de branche. Ook wordt de keuzevrijheid van de cliënt genegeerd. De continuïteit van de - soms jarenlange - relatie tussen de vertrouwde zorgverlener en de cliënt wordt verbroken door het systeem van aanbesteding.

Visie VWS

Gemeenten zijn hard aan de slag met hun voorbereidingen op de Wmo, die per 1 januari 2007 van kracht wordt. Dit meldt Staatssecretaris Ross in een brief op 18 oktober aan de Tweede Kamer. Daarin wordt uitvoerig de stand van zaken rond invoering van de Wmo weergegeven.
De publiekscampagne loopt, tal van instrumenten voor gemeenten zijn ontwikkeld, het financiële arrangement is met de VNG overeengekomen, de eigen bijdrageregeling is vastgesteld, de aanbestedingen lopen en geven een diversiteit in aanpak te zien. Ross trekt zich de onrust onder thuiszorgpersoneel aan en zal gemeenten hierop aanspreken. Tevens wordt over een aantal specifieke onderwerpen (o.a. PGB en respijtzorg, tijdelijke huishoudelijke verzorging na ziekenhuisopname en de hardheidsclausule) nadere informatie gegeven.

Stand van zaken Wmo

In de Project!mpulsbijeenkomsten in november 2006 wordt specifiek voor organisaties van wonen, zorg en welzijn de stand van zaken van de Wmo opgemaakt.

Lees meer:


zoeken in 118 websites