Antwoorden kamervragen scheiden wonen-zorg

6-11-2006

Staatssecretaris Ross heeft op 3 november 2006 geantwoord op Kamervragen naar aanleiding van de voortgangsbrief van 20 juli 2006 over het scheiden van wonen en zorg.

In de voortgangsbrief kondigde Staatssecretaris Ross van VWS, mede namens de minister van VROM, maatregelen aan die de verantwoordelijke partijen in staat stellen meer tempo te maken met het scheiden van wonen en zorg.

Veel detailvragen van de Kamer kunnen pas beantwoord worden als lopende onderzoeken zijn afgerond. Het volgende Kabinet zal hiermee in staat zijn beleidskeuzen te maken.

Meer informatie:


zoeken in 118 websites