Wet gelijke behandeling uitgebreid met wonen

14-11-2006

De Wet gelijke behandeling op grond van een handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) gaat ook gelden voor wonen. Het wetsvoorstel daartoe is op 1 november 2006 door de bewindslieden van VROM en VWS naar de Tweede Kamer gestuurd. Wanneer de Kamer erover spreekt is nog niet bekend.

Door de uitbreiding kan een verhuurder een gehandicapte geen woning weigeren vanwege de handicap. Dit verbod geldt ook voor kamerverhuurders. Verder komt er de plicht om doeltreffende aanpassingen aan te brengen voor een gehandicapte huurder. De uitbreiding van de WGBH/CZ verplicht de verhuurder niet de woning aan te passen aan de handicap van de huurder. Voor dergelijke materiële aanpassingen blijft de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) gelden, die per 1 januari 2007 opgaat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor immateriële aanpassingen, bijvoorbeeld toestemming voor het stallen van een scootmobiel, of het elektronisch beschikbaar stellen van documenten, (zodat deze toegankelijk gemaakt kunnen worden voor mensen met een visuele handicap) geldt de WGBH/CZ.

De WGBH/CZ is per 1 december 2003 in werking getreden. In eerste instantie geldt de wet alleen voor de terreinen arbeid en beroepsonderwijs en in latere instantie voor openbaar vervoer. De wet moet de rechtspositie en de mogelijkheid van gehandicapten en chronisch zieken verbeteren om volwaardig te participeren. Verwacht wordt dat de uitbreiding van de WGBH/CZ met wonen op zijn vroegst in 2007 in werking zal treden.

Bron: Aedesnet

Zie ook nieuwsbericht d.d. 12-06-2006 Wet gelijke behandeling afgestemd op Wmo


zoeken in 118 websites