Projectplan VWS kapitaallasten zorgorganisaties

23-01-2007

VWS heeft recent een projectplan 'Met zorg ondernemen' opgesteld voor de invoering van integrale tarieven in de zorg. De beknopte externe versie geeft op hoofdlijnen de te nemen stappen aan en de daarbij behorende planning. Het plan is een uitwerking van de 'kapitaallastenbrief' van maart 2005.

Voor de AWBZ is invoering per 1 januari 2009 beoogd, tegelijk met het opheffen van de contracteerplicht en het onderbrengen van de AWBZ-uitvoering bij verzekeraars. Ruim voor die tijd wil VWS dat er politieke overeenstemming is over de wijze waarop en het tempo waarin zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor hun vermogensbeheer.

ActiZ vindt de planning niet realistisch. Daarnaast vindt ActiZ dat veel vraagstukken uit de kapitaallastenbrief van maart 2005 nog steeds om beantwoording vragen. Het gaat dan onder meer om de financierbaarheid op lange termijn, het omgaan met faillissementen, boekwinsten en instapproblematiek naar aanleiding van het gekozen invoeringsmodel.

ActiZ zal naar aanleiding van dit projectplan nader overleggen met VWS en andere betrokken stakeholders, waaronder de NZa, CBZ, Nederlandse Vereniging van Banken en Aedes, met name met het oog op de financierbaarheid van zorgvastgoed op de lange termijn.

Lees Projectplan VWS (pdf, 45 kb)
Lees meer over WTZi en kapitaallastenbrief


zoeken in 118 websites