Woningcorporaties zien kansen in Wmo

30-01-2007

Woningcorporaties zijn goed op de hoogte van het doel en de inhoud van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zien kansen in de nieuwe wet. Dat blijkt uit een Aedes-ledenpanel dat in januari 2007 onder Aedes-leden is gehouden.

Bijna alle respondenten gaven aan goed op de hoogte te zijn. Tweederde (65 procent) ziet zelfs kansen vanwege een betere integratie van wonen, zorg en welzijn en verbetering van de leefbaarheid en burgerparticipatie. Wel verwachten veel respondenten invoeringsproblemen. Onder meer omdat gemeenten er nog niet klaar voor zijn, maar ook vanwege te verwachten budgettaire problemen. Daarnaast vormen de aanbestedingen in de thuiszorg volgens de corporaties een belangrijk struikelblok.

Lokale samenwerking

Uit de consultatie blijkt verder dat veel respondenten al samenwerken op het terrein van de Wmo met lokale partijen, zoals gemeenten en non-profitorganisaties. De komst van de Wmo heeft geleid tot onder andere wijkontwikkelingsplannen of de oprichting van een gezamenlijk loket. Vooral met welzijnsinstellingen heeft dit geleid tot onder andere ondersteuning van buurtinitiatieven, welzijn in woon-zorgcomplexen en bestrijding sociaal isolement. Contacten met zorgaanbieders zijn minder geïntensiveerd, maar richten zich op plannen gericht op allochtonen, wijkservice, zorggaranties en woningen voor mantelzorgers.

Kennisdeling

In de vragenlijst is tot slot aandacht besteed aan kennisdeling. De respondenten geven aan veel waardering te hebben voor de informatie over regelgeving via het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Ook de nieuwsbrief en de Project!mpulsbijeenkomsten zijn goed bekend. Als aanbeveling werd meegegeven dat zij meer aandacht willen voor welzijn, zingeving en het doorbreken van isolement bij burgers, evenals een recept voor de ontwikkeling van woon-zorg-welzijn-concepten.

Project!mpulsbijeenkomsten april: Wmo centraal

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert dit voorjaar in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Project!mpulsbijeenkomsten waarin de Wmo centraal staat. Lees meer.

Op Aedesnet vindt u meer informatie over de Aedes-ledenpanelconsultatie.


zoeken in 118 websites