WTZi bouwaanvragen voor 1 mei indienen

02-02-2007

Voor bouwplannen onder de WTZi moet voor 1 mei 2007 een aanvraag worden ingediend om in aanmerking te komen voor de bouwprioritering in 2007. Aanvragen na die datum worden doorgeschoven naar de prioriteringsronde in 2009.

WTZi prioritering instandhouding

De bouwprioritering betreft enkel bouw ten behoeve van instandhouding van bestaande capaciteit (vervangende nieuwbouw en renovatie). In de WTZi wordt eens in de twee jaar voor al deze aanvragen voor 'toelating met bouw' de prioritering vastgesteld. Als het totaal van alle aanvragen het beschikbare budget (bouwkader) overschrijdt, wordt een prioriteitenstelling gehanteerd op basis van de beleidsregels. Eind 2007 beslist VWS welke initiatieven gehonoreerd zullen worden.

Concrete aanvragen indienen

Binnen de WTZi worden alleen concrete aanvragen meegenomen in de prioritering. Onder de WZV gebeurde dit aan de hand van bouwvoornemens. Het indienen van de aanvraag vraagt daardoor meer voorbereidingstijd.

Aanvragen kunnen ingediend worden bij het VWS-agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG).

Lees meer


zoeken in 118 websites