Subsidie kleinschalig wonen dementerenden

06-02-2007

De Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK) biedt in het subsidieprogramma van 2006/2007 financiële ondersteuning aan projecten binnen het concept kleinschalige zorg voor ouderen met dementie. De Stichting laat weten dat het mogelijk is óók in 2007 aanvragen in te dienen.

Projecten komen in aanmerking wanneer:

RCOAK heeft een subsidieprogramma dat breed is georiënteerd op kwetsbare groepen in de Nederlandse Samenleving.

Lees meer over de subsidie en de voorwaarden van RCOAK.


zoeken in 118 websites