Bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat de minimum technische voorschriften voor woningen, kantoren, winkels en dergelijke. Het Bouwbesluit is in 1992 in werking getreden en daarmee werden de technische bouwvoorschriften voor het hele land gelijk. Op 1 juli 1997 werden voor het eerst voorschriften opgenomen voor toegankelijkheid en levensloopbestendigheid. Op 1 januari 2003 trad een vernieuwd Bouwbesluit in werking.

Meer informatie in het dossier Bouwregelgeving op de site van VROM.


zoeken in 118 websites