Regelgeving en financiering - financiering

Landelijke subsidies

Hieronder worden zes landelijke subsidieregelingen toegelicht: Zorg voor Beter - Invoeren van innovaties in de care van ZonMW,de Subsidieregeling diensten bij wonen met zorg, het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, het SVn Plusfonds voor leefkwaliteit in stedelijke vernieuwing, de Regeling subsidies diensten Kenniswijk 2004 en de subsidieregeling fonds PGO.
Lees verder »

Provinciale subsidies

Elk provinciaal bestuur is betrokken bij het totstandkomen van het aanbod aan wonen, zorg en welzijn in de desbetreffende provincie. Deze betrokkenheid is veelal vastgelegd in beleidsnota’s en heeft regelmatig de vorm van het organiseren van samenwerking tussen de betrokken partijen. Soms worden daarnaast ook subsidies verstrekt die deze samenwerking bevorderen of die investeringen, bijvoorbeeld in multifunctionele centra, stimuleren.
Lees verder »

Fondsen

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal fondsen (laatst bijgewerkt februari 2007). De opsomming is echter niet volledig. Ga altijd ook zelf op zoek. Sommige fondsen werken regionaal of heel specifiek voor een bepaalde doelgroep of werkterrein.
Lees verder »


zoeken in 118 websites