5 jaar Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Regelgeving en financiering - fondsen

Een aanzienlijk aantal fondsen draagt bij aan projecten die het welzijn van ouderen bevorderen. Ook projecten op het gebied van wonen met zorg en welzijn kunnen daaronder vallen.

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal fondsen (laatst bijgewerkt februari 2007). De opsomming is echter niet volledig. Ga altijd ook zelf op zoek. Sommige fondsen werken regionaal of heel specifiek voor een bepaalde doelgroep of werkterrein.

Op de websites van de fondsen staat informatie over de eisen waaraan uw project moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Heeft u zelf goede ervaringen met een fonds op het terrein van wonen met zorg en welzijn en staat dit fonds nog niet vermeld, geef dit dan door via het contactformulier op onze site.

Overzicht relevante fondsen:

Zelf zoeken

In Nederland zijn er ongeveer 13.000 fondsen met eigen geld. De grotere vermogensfondsen vindt u in het Fondsenboek van de FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland. In dit Fondsenboek dat bij de grotere boekhandel verkrijgbaar is, staan ruim 600 fondsen gerubriceerd. Deze informatie wordt ook op cd-rom geleverd.
Het Fondsenboek wordt ieder jaar geactualiseerd en uitgegeven door FIN, Walburg Pers. Het ISBN nummer is 90.5730.240.3. Meer informatie vindt u op fondsenboek.nl. Ook vindt u er tips over het benaderen van fondsen.

Leden van ActiZ kunnen de ActiZ publicatie Subsidiewijzer; subsidies verpleeg- en verzorgingshuizen gratis downloaden via de ActiZ-website.


zoeken in 118 websites