Wmo - traject wetsvoorstel

Eerste Kamer aanvaardt Wmo.
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op 27 juni zonder stemming aangenomen. Alleen de fractie van de SP liet aantekenen tegen te zijn vanwege verwachte problemen bij de uitvoering. De senaat nam het wetsvoorstel zonder wijzigingen aan. Hiermee is vrij baan verleend aan invoering van de Wmo op 1 januari 2007. Lees meer.

Traject vanaf verschijnen Contourennota in 2004:

In april 2004 verscheen de Contourennnota waarin de Wmo geschetst is.

Tweede Kamer

Op 23 september 2004 beantwoordt VWS de vragen van de eerste schriftelijke vragenronde. Lees meer.
In november 2004 heeft de Tweede Kamer de motie-Vietsch aangenomen. In die motie staat dat voor een zorgvuldige invoering van de Wmo eerst de enkelvoudige huishoudelijke verzorging overgaat van de AWBZ in de Wmo. Pas als dat goed gaat kan de gehele huishoudelijke verzorging door gemeenten uitgevoerd worden.
Op 2 december 2004 geeft VWS antwoord op de vragen die na de vragenronde opnnieuw zijn ingediend. Lees meer.
Op 9 december 2004 heeft in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over de Wmo plaatsgevonden. Daarin heeft de Tweede Kamer gezegd in beginsel voor de Wmo te zijn.

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

Eind januari ontving VWS het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Lees nieuwsbericht. Lees reactie VWS op advies (d.d. 4 juli 2005).

Raad van State

Op 11 februari 2005 is het wetsontwerp naar de Raad van State gestuurd. Na advisering door de Raad van State wordt het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Lees advies Raad van State. Lees reactie VWS op advies.

Tweede Kamer

Op 20 april 2005: eerste termijn van het Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie van VWS over de Wmo. Lees meer.
Op 26 mei 2005 was de tweede ronde van het Algemeen Overleg. Daarin bleek dat de Tweede Kamer verwacht het wetsvoorstel in het najaar in de Tweede Kamer te kunnen bespreken. De Wmo zal niet eerder dan juli 2006 in kunnen gaan. Lees meer.
Op 27 mei 2005 is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De wettekst is nu openbaar. Het Wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting zijn te vinden via onderstaande link. Lees meer.
In september 2005 diende De Tweede Kamer haar schriftelijke vragen in bij de staatssecretaris van VWS. Lees meer.
Op 11 oktober 2005 stuurde de staatsecretaris haar antwoorden op de Kamervragen in een 'Nota naar aanleiding van het verslag van de schriftelijke ronde ter voorbereiding op de plenaire behandeling van het voorstel van Wmo'. Lees meer.
Op 20 oktober 2005 ontving de Tweede Kamer een tweede nota van wijziging waarmee toegevoegd werden aan het wetsvoorstel: PGB en zorgplicht voor 3 jaar voor rolstoelen, scootmobielen en huishoudelijke verzorging. Lees meer.
Op 23 januari 2006 was het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer, in de vorm van een Algemeen Overleg (AO), in twee termijnen. De plenaire behandeling (moties en amendementen) was op 26 januari en werd voortgezet op 2 februari 2006.
Op 7 februari 2006 werd in de Tweede Kamer gestemd over moties en amendementen.
Op 14 februari 2006 werd de Wmo in de Tweede Kamer aangenomen. Lees meer.
Zie voor de inhoud van de Wmo met de laatste wijzigingen de website www.overheid.nl (publicatienummer 30131).

Eerste Kamer

Op 14 februari 2006 ontving de Eerste Kamer het gewijzigd wetsvoorstel.
Op 28 maart 2006 stuurde de Eerste Kamer de eerste vragenronde naar VWS in een voorlopig verslag van de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees meer.
Op 21 april 2006 ontving de Eerste Kamer de antwoorden van VWS. Lees meer.
Op 23 mei 2006 heeft de Eerste Kamer een tweede serie vragen gesteld aan het ministerie van VWS over het wetsvoorstel Wmo. De vragen hebben onder andere betrekking op de modelverordening en de aanbestedingsplicht. Lees meer.
Op 12 juni 2006 heeft het ministerie van VWS de nadere memorie van antwoord naar de Eerste Kamer gestuurd.
Op 27 juni 2006 is de Wmo in de Eerste Kamer aangenomen. Lees meer.
De invoeringsdatum voor de Wmo is 1 januari 2007.


zoeken in 118 websites
gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr https://gosznac-diplomy.com/diplom-stroitelya
?????? ????????????? ? ?????
????? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ?? 9 ??????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ???????? ?? 9 ????? ?????? ???????? ?? 11 ????? ?????? ?????? ?????? ????????
??? ?????? ??????
https://originality-diplomas.com/
?????? ??????? ? ??????
https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ???????? ?? 9 ?????
gosznac-diplom.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ????????
https://originality-diplomans.com/
?????? ????????????? ? ????????
rudiplomis24.com
?????? ??????
www.lands-diplom.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://gosznac-diplom.com/ diploman-doci.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://originality-diplomans.com/
?????? ?????? ?????????
https://rudiplomista24.com/
?????? ?????? ?????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ?????? ????????????
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://diploman-doci.com/
?????? ????????????? ? ????????
http://https://originality-diplomas.com/
?????? ????????????? ? ?????
http://https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????
http://https://diploma-asx.com/
?????? ????????
gosznac-diplom24.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ? ??????? ???????????
http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/bryansk.html https://lands-diploma.com/ originality-diploman24.com ?????? ?????? ? ??????? ??????????? https://originality-diploma24.com/??????-????????? ?????? ?????? ? ??? http://https://russiany-diplomas.com chelyabinsk.arena-diplomi24.com https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ www.diplomsagroups.com http://https://ufa.arena-diplomi24.com/ voronezh.arena-diplomi24.com