Samenwerking - instrumenten

Samenwerken is grotendeels mensenwerk; het krijgt betekenis in het (dagelijks) handelen van betrokkenen. Het helpt wel als dat ‘handelen’ is vastgelegd met rollen, taken en verantwoordelijkheden. Huurcontracten en samenwerkingsovereenkomsten zijn daar voorbeelden van. Maar ook bijvoorbeeld het vastleggen van de procedure bij woningtoewijzing.

Checklist samenwerkingsovereenkomst

Samenwerken op projectmatige basis wordt vaak geregeld in een samenwerkingsovereenkomst, voorafgegaan door een intentieverklaring. Wilt u zelf aan de slag met het maken van een samenwerkingsovereenkomst, dan kunt u hierbij de Checklist samenwerkingsovereenkomst (pdf, 74 kb) gebruiken.

Convenanten

Gemeente Utrecht en Agis Zorgverzekeringen 
De twee partijen hebben als financiers van zorg en welzijn afspraken gemaakt over een integrale wijkaanpak op de sectoren wonen, welzijn en zorg. Lees convenant (pdf, 160 kB).

Far West en CareWest
Gezamenlijk worden zorgwoningen en een netwerk van dienstencentra / multifunctionele centra en zorgsteunpunten gerealiseerd de stedelijke vernieuwingsgebieden in de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. Lees intentieovereenkomst (pdf, 119 kB).

AWV en CareWest
De Algemene Woningbouwvereniging en CareWest hebben een aantal basisafspraken over samenwerking, financiering en projectontwikkeling over zorgwoningen en sociaal maatschappelijk onroerend goed in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Lees de samenwerkingsovereenkomst (pdf, 262kB).

Woningtoewijzing

Lees meer over dit onderwerp bij het thema Regelgeving.


zoeken in 118 websites