Woonzorgalliantie wil vernieuwing ouderenzorg

11-05-2005

Een aantal zorgorganisaties heeft een alliantie opgericht met de bedoeling om het wonen centraal te stellen, ook als er zorg nodig is. 'De Corona Woonzorgalliantie gaat zelf geen woningen bouwen, maar zoekt maximale samenwerking met woningcorporaties', aldus voorzitter Guus Bannenberg.

Verzorgingshuizen en verpleeghuizen moeten volgens Bannenberg plaats maken voor aantrekkelijke woonzorgcomplexen en kleinschalig wonen voor dementerenden. Om dit te realiseren is de alliantie voor een direct verbod op nieuwbouw van grootschalige verzorgingshuizen en verpleeghuizen en een versnelde sanering van bestaande.

Ook wil Corona zich inzetten om de positie van zorgvragers te versterken. Onder meer door te komen tot een onafhankelijke kwaliteitstoets in de vorm van een Michelingids voor de zorg die begrijpelijk is voor zorgvragers. Met vouchers moeten zij in staat worden gesteld zelf zorg in te kopen.

De Corona Woonzorgalliantie is opgericht door de zorgorganisaties Antaris te Amsterdam, Palet te Leeuwarden, Swinhove te Zwijndrecht en de Wielborgh te Dordrecht. De alliantie streeft naar een landelijk netwerk van zorgorganisaties die zich onderscheiden in kwaliteit en vernieuwing. De deelnemers mogen het label Corona voeren en verplichten zich te onderwerpen aan een onafhankelijke kwaliteitstoets. Het is de bedoeling dat de Woonzorgalliantie in eerste fase uitgroeit tot vijftien deelnemers.


zoeken in 118 websites