Verbind wonen, welzijn en zorg in uw gemeente

02-04-2009

Een aanzienlijk aantal gemeenten en hun samenwerkingspartners ervaart problemen in de regievoering en samenwerking tussen de partijen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Dat blijkt uit een inventarisatie van knelpunten en kansen bij beleid rond wonen met welzijn en zorg, door bureau HHM. Met het ondersteuningsprogramma 'Verbinding wonen, welzijn en zorg' van MOVISIE, Vilans en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg willen de ministeries van VWS en WWI dit beleid bij gemeenten gaan versterken. 

Gemeenten ervaren vaak ook andere knelpunten, zoals de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving op dit terrein. Samenwerking met alle verschillende partijen die hierbij betrokken zijn, blijkt nogal eens lastig van de grond te komen. In de Projectimpulsbijeenkomsten die in april georganiseerd worden door Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg, worden de complete resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Het eindrapport is te downloaden via de website van HHM.

Beter (t)huis in de buurt

Het onderzoek van HHM is uitgevoerd in het kader van het actieplan 'Beter (t)huis in de buurt, samenwerken aan wonen, welzijn en zorg' van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Wonen, Wijken en Integratie. Door middel van een ondersteuningsprogramma 'Verbinding wonen, welzijn en zorg' willen de ministeries kennis en ervaringen ten aanzien van de regievoering op deze beleidsterreinen bij gemeenten versterken. Een tweede doel is het stimuleren van de onderlinge samenwerking. Daarbij gaat het uiteindelijk om het realiseren van een integrale aanpak op wonen, welzijn en zorg door relevante lokale partners.

Ondersteuningsprogramma: concreet aan de slag

In dit ondersteuningsprogramma biedt het ministerie van VWS uw gemeente de mogelijkheid onder begeleiding van experts en in samenwerking met andere gemeenten en andere betrokken partijen te werken aan oplossingen voor een door u aangedragen praktijkvraagstuk. Het kan bijvoorbeeld gaan om het versterken van de samenwerking met uitvoerende partijen op het terrein van wonen, welzijn en zorg, maar ook om het ontwikkelen van toekomstscenario's of het opzetten van een gezamenlijk woonservicepunt.

Meer informatie

  • Eindrapport HHM 'Inventarisatie knelpunten en kansen bij beleid rond wonen met zorg en ondersteuning' (pdf, 672 kb) en bijlagen (pdf, 416 kb) 
  • Meer achtergrondinformatie over het ondersteuningsprogramma leest u in de folder 'Verbinding wonen, welzijn, zorg: concreet aan de slag in community of practice'. U leest hier ook hoe u zich kunt aanmelden.
  • Heeft u nog vragen of wilt u op de hoogte gehouden worden van de verdere invulling van het ondersteuningsprogramma, neem dan contact op met .

zoeken in 118 websites