Samenwerking - meer informatie

Over de aanpak

Het Maaslands model: op zoek naar de zorgwooncorporatie - januari 2006

Artikel van Jeroen Singelenberg, Adviseur SEV, betrokken bij het project zorgwooncorporatie van Arcares en Open Ankh.
In de afgelopen tijd is in opdracht van Arcares en De Open Ankh een haalbaarheidsstudie verricht naar een nieuw fenomeen, de 'zorgwooncorporatie'. Deze zou als specialist in vastgoed rond wonen en zorg moeten kunnen opereren op het grensvlak van beide sectoren. In Oss hebben woningcorporatie BrabantWonen en zorgorganisatie Zorg voor Ouderen Maasland (ZVOM) een nieuw model voor de zorgwooncorporatie ontwikkeld. Hiervoor wordt een nieuwe organisatie opgericht. In dit artikel een beschrijving van het 'Maaslands model'.
Lees artikel (pdf, 27 kb).
Voor de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar zorgwooncorporaties van Arcares en De Open Ankh kunt u de eindrapportage (pdf, 1,7 mb) downloaden.

Organisaties onder één dak: beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen - mei 2004

Handreiking van Linda Sanders, Sanders Advies en Projecten in opdrachte van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Steeds meer organisaties krijgen te maken met meerdere gebruikers in een pand. Woonzorgcomplexen worden uitgebouwd tot multifunctionele gebouwen of in het woonservicegebied wordt een wijkcentrum gepland met diverse participanten. Dan is het van belang dat gebruikers vroegtijdig het gesprek met elkaar aangaan hoe het pand straks gebruikt gaat worden. In deze handreiking aandacht voor het voorbereidingsproces, naast een praktische checklist van te regelen zaken. Lees handreiking (pdf, 271 kb)
Twee projectvoorbeelden kunt u apart downloaden:
Wijkwaard in Alkmaar (pdf, 125 kb): een voorbeeld waar alle partijen samen een beheerder hebben aangesteld.
De Gent in Gendringen (pdf, 381 kb): een voorbeeld van beheer door een corporatie zónder een beheerder op locatie.

Hinderpalen weg! Brabant start een inhaaloperatie voor wonen en zorg - maart 2004

Artikel van Jeroen Singenlenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
De provincie Noord-Brabant heeft een 'Taskforce Wonen-Zorg-Plus' ingesteld onder leiding van Walter Etty. Deze heeft aan de hand van tien lokale voorbeelden onderzocht welke obstakels een voortvarende productie van moderne woonzorgvoorzieningen in de weg staan. In dit artikel wordt het onlangs verschenen rapport van de Taskforce besproken. De knelpunten blijken vooral te zitten in het drassige proces van besluitvorming en samenwerking. Lees artikel (pdf, 94 kb)

Samen woonzorgcomplexen bouwen - november 2003

Rapport van Linda Sanders, Sanders Advies en Projecten in opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Veel woningcorporaties en zorginstellingen werken samen om een woonzorgcomplex te realiseren. Meestal gaat het dan om nieuwbouw van een wooncomplex met zorgafspraken. Ook wordt meestal de afspraak gemaakt dat de woningcorporatie het gebouw realiseert en de zorginstelling (deels) gaat huren en de zorg gaat leveren. Hierop zijn echter nog veel variaties mogelijk. In dit rapport wordt inzicht gegeven in de keuzemogelijkheden, de voor- en nadelen van verschillende modellen en worden punten genoemd die geregeld moeten worden in de verschillende situaties. Lees rapport (pdf, 225 kb)

Over wegen en wensen: organisatorische en juridische kanten van samenwerking wonen, zorg en welzijn - september 2003

Brochure van Linda Sanders, SEV, Peter Jansen, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en Mw. Mr T.J. de Groot, Van Breevoort & Ter Meulen.
In de afgelopen jaren hebben veel woningcorporaties en zorginstellingen elkaar opgezocht. Ook wordt er in toenemende mate samengewerkt met welzijnsorganisaties en anderen die zich op het terrein van wonen, zorg en welzijn begeven. Ondanks hardnekkige belemmeringen hebben verschillende organisaties in de praktijk al veel manieren gevonden om met elkaar samen te werken en gezamenlijk producten te leveren. Tegelijk zijn veel anderen op zoek naar de juiste partner en vorm. Deze brochure van het Kenniscentrum Wonen-Zorg en IWZ biedt professionals informatie over de organisatorische en juridische kanten van samenwerking. Lees brochure (pdf, 208 kb)

Checklist samenwerkingsovereenkomst - juni 2003

Linda Sanders, Sanders Advies en Projecten in opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Checklist voor het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten tussen woningcorporaties en zorgorganisaties. Lees checklist (pdf, 75 kb)

Over specifieke projecten

De Personele Unie De Woonmensen in Apeldoorn - juli 2006

Artikel van Linda Sanders, Sanders Advies en Projecten in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Enkele jaren geleden trokken koplopers in wonen en zorg uit Tilburg landelijk aandacht met hun wens om een holding op te zetten (lees het artikel over Tilburg). Inmiddels is de daaruit ontstane personele unie in Tilburg om meerdere redenen weer ontbonden. In Apeldoorn werken KWZA en corporatie St. Joseph inmiddels al weer enkele jaren als één organisatie onder de naam De Woonmensen. Juridisch is nog altijd sprake van twee stichtingen; in denken en doen is er sprake van één onderneming. Lees artikel (pdf, 72 kb)

Samenwerking en concurrentie: de casus Domare - februari 2005

Artikel van Bart Lammers, Bureau Ruyterveer.
In Almere is vanaf 2001 gewerkt met een stedelijke ketenorganisatie voor wonen, welzijn en zorg: Domare. Na vier jaar is het experiment stopgezet. Bart Lammers, als directeur betrokken bij Domare, analyseert in dit artikel de oorzaken van het voortijdig beëindigen van het samenwerkingsverband. Lees artikel (pdf, 53 kb)

St. Elisabethshuis, Etten-Leur - maart 2004

Artikel van Linda Sanders, Sanders Advies en Projecten in opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Beschrijving van een samenwerkingsproject met één zorginstelling en meerdere woningcorporaties. Lees artikel (pdf, 104 kb)

3 x 24 Vleuterweide, Utrecht - september 2003

Artikel van Linda Sanders, Sanders Advies en Projecten in opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Beschrijving van project waar zorgorganisaties uit verschillende sectoren samenwerken om integrale zorg te gaan aanbieden. Lees artikel (pdf, 199 kb)

De Loericker Stee, Houten - april 2003

Artikel van Linda Sanders, Sanders Advies en Projecten in opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Beschrijving van een samenwerkingsproject met vele zorg- en welzijnspartijen en een woningstichting. Lees artikel (pdf, 238 kb)

Oud Burgeren Gasthuis, Nijmegen - mei 2003

Artikel van Linda Sanders, Sanders Advies en Projecten in opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Beschrijving van een samenwerkingsproject waarbij één zorginstelling en twee woningcorporaties betrokken zijn. Lees artikel (pdf, 96 kb)

Over regievoering

Netwerken voor passende zorg - december 2003

Een NIZW-publicatie die beleidsmedewerkers op weg kan helpen bij het opzetten van een lokaal samenwerkingsverband. Lees meer.

Samenwerking gemeente en zorgkantoor - augustus 2003

NIZW-publicatie. Lees meer.

Overige informatie

Prestatieafspraken wonen-welzijn-zorg - januari 2004

Handreiking van adviesbureau Companen.
Voor de Regionale Commissie Gezondheidszorg Delftland Westland Oostland heeft adviesbureau Companen een Handreiking Prestatieafspraken opgesteld. De handreiking bevat een checklist met onderwerpen waarover partijen afspraken kunnen maken. Lees handreiking (pdf, 859 kb).

De personele unie tussen zorginstelling en woningcorporatie - augustus 2003

gewijzigd maart 2005
Intensief samenwerken tussen een zorginstelling en een corporatie mag niet via een holding maar wel via een personele unie. Het ministerie van VROM heeft inmiddels twee keer toestemming gegeven voor het aangaan van een personele unie. Daarmee staat deze route nu ook open voor anderen. Of een personele unie meerwaarde oplevert voor de klanten, hangt af van de mate waarin de samenwerking doorsijpelt in beide organisaties.
Het meest bekende voorbeeld van een personele unie, namelijk die tussen TBV Wonen en Zorgcentra Tilburg-zuid, kwam onlangs negatief in het nieuws. Zorgcentra Tilburg-zuid verkeert in financiële moeilijkheden. In een artikel in zorgvisie worden twijfels geventileerd of de resterende bestuurder de belangen van beide organisaties evenzeer dient. De zittende bestuurder, de heer Blankenstein wil echter zonder meer door met de personele unie maar dan met een sterkere wederzijdse betrokkenheid. Lees artikel (pdf, 106 kb)

Samenwerking corporaties en zorginstellingen in een tijd van opkomende concurrentie - juli 2003

Artikel van Linda Sanders, Sanders Advies en Projecten in opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Verslag van een bijeenkomst georganiseerd door Gerrichhauzen en Partners op 2 juli 2003 over samenwerking tussen woningcorporaties en zorginstellingen. Deelnemers waren behalve het Kenniscentrum Wonen-Zorg, beleids- en stafmedewerkers van corporaties, met een accent op corporaties die werkzaam zijn in grotere gemeenten en daar te maken hebben met concurrentie. Lees artikel (pdf, 80,7 kb)


Voor het bekijken van een pdf-document heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Klik op het icoon hierboven om Adobe Acrobat Reader op te halen en te installeren.


zoeken in 118 websites