Samenwerking - praktijk

Beheer en gebruik van multifuncionele ruimten

Wijkwaard te AlkmaarWijkwaard, Alkmaar

Een multifunctioneel gebouw waarbij alle partijen samen een beheerder hebben aangesteld. Lees artikel (pdf, 123 kb).

Kinderopvang De Gent te GenderingenDe Gent, Gendringen

Voorbeeld van beheer van een multifunctioneel gebouw door een corporatie zónder een beheerder op locatie. Lees artikel (pdf, 379 kb).


Overige projecten

St. Elisabethshuis, Etten-Leur

Een bestaand groot verzorgings/verpleeghuis dat gaat deconcentreren op vier locaties, waarvan drie in Etten-Leur en één in Zundert. Op alle locaties wordt nieuwbouw gepleegd met volwaardige, levensloopbestendige woningen voor de verzorgingshuisbewoners maar deels in een intramurale setting, deels extramuraal. Bij het project zijn één zorginstelling en meerdere woningcorporaties betrokken. Lees artikel (pdf, 104 kb).

Leidsche Rijn, Utrecht

In de nieuwe wijk van de gemeente Utrecht werken zorgorganisaties uit verschillende sectoren samen om integrale zorg te gaan aanbieden. Het project 3x24 Vleuterweide betreft de bouw van 3 clusters van 24 aangepaste woningen voor ouderen met een verpleeghuisindicatie, ouderen uit de psychiatrie en ouderen met een verstandelijke handicap. Lees artikel (pdf, 198 kb).

Loericker Stee te HoutenDe Loericker Stee, Houten

Een voorbeeld van een succesvol samenwerkingsproject. In het woonzorgcentrum is sprake van samenwerking met en participatie van vele zorg- en welzijnspartijen. Bij de satellietwoningen in de nabijheid van het woonzorgcentrum wordt samengewerkt met de lokale woningstichting. Lees artikel (pdf, 238 kb).

Oud Burgeren Gasthuis, Nijmegen

Het project kenmerkt zich door het volledig extramuraliseren van een bestaand verzorgingshuis in drie woongebouwen met behoud van bestaande capaciteit. Bij het project zijn één zorginstelling en twee woningcorporaties betrokken. Lees artikel (pdf, 96 kb).


zoeken in 118 websites