Voorbeeldhuurcontract Aedes-Arcares

mei 2004

Aedes en Arcares hebben hun visie op huren in de zorgsector uitgewerkt in een voorbeeldhuurovereenkomst. Bestaande regelgeving staat de toepassing van deze overeenkomst nog niet toe. Beide brancheorganisaties hebben zich intensief ingezet voor betere mogelijkheden voor het huren van intramuraal vastgoed. Dit heeft evenwel niet tot het gewenste resultaat geleid. VWS blijkt niet bereid de beleidsregels van Bouwcollege en CTG zodanig te wijzigen, dat de voorstellen van Aedes en Arcares tot de mogelijkheden gaan behoren.

Aedes en Arcares brengen hun voorstellen toch naar buiten, omdat zij vinden dat de leden zich er door kunnen laten inspireren. De voorstellen leiden tot een optimaal evenwicht tussen verantwoorde volkshuisvestelijke exploitatie en wat zorginhoudelijk en bedrijfsmatig wenselijk is vanuit de zorgaanbieder.

Download de volgende stukken:


zoeken in 118 websites