S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Thema overzicht

Woonvariaties

Mantelzorgwoningen, thuishuizen, kangoeroewoningen en moderne hofjes: een overzicht van woonvormen voor mensen met specifieke woonwensen.

Burgerinitiatieven

Zorgcoöperaties, stadsdorpen, ouderinitiatieven: voorbeelden van initiatieven in wonen, welzijn en zorg waar burgers zelf het heft in handen nemen...

Zorgvastgoed

Levensloopbestendige woningen, woonzorgcomplexen, intramurale en extramurale zorgwoningen: het zijn allemaal vormen van zorgvastgoed

Woonomgeving

Looproutes, ontmoetingsplekken, woonservicegebieden; voor langer thuis wonen is aandacht voor de woonomgeving nodig. In dit thema besteden we...

Lokale samenwerking

Hoe werken organisaties op lokaal niveau aan meer samenhang tussen wonen, welzijn en zorg? Hoe worden effectieve coalities gevormd rond...

Woonzorgtechnologie

De inzet van technologie in wonen en zorg kan de uitdagingen van de vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt het hoofd bieden. Anderzijds kunnen...

Regelgeving

Beleid, wetten en regels voor organisaties die zich bezighouden met wonen en zorg

Cijfers en trends

Kwantitatieve gegevens en kengetallen voor corporaties en zorgaanbieders over extramuralisatie, vergrijzing en zelfstandig thuis wonen

10-11-2009
D E F