S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Burgerinitiatieven

Denktank

Uitwisseling tussen praktijk en wetenschap is het doel van de denktanksessies die het Kenniscentrum Instituties voor de Open Samenleving van de Universiteit Utrecht (IOS) en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) samen organiseren.

Vanaf 2013 vinden er twee keer per jaar interactieve bijeenkomsten plaats over de vraagstukken rond burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Samen met Anita Boele, onderzoeker bij het IOS, en Tine de Moor, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, brengt het Kenniscentrum initiatiefnemers van zorgcoöperaties en stadsdorpen samen met onderzoekers en beleidsmakers. Er wordt gewerkt aan een onderzoeksagenda voor burgerinitiatieven.

09-11-2015 13:48

Meer informatie

Hier vindt u de verslagen van de denktanksessies en de recente onderzoeken van het Kenniscentrum en Universiteit Utrecht:

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

D E F