S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Burgerinitiatieven

Introductie

Zorgcoöperaties, stadsdorpen, ouderinitiatieven… allemaal voorbeelden van burgerkracht. Burgers nemen steeds meer zelf het heft in handen en zoeken naar nieuwe manieren om wonen, welzijn en zorg te organiseren. Aan gemeenten en aanbieders van wonen, welzijn en zorg de uitdaging hoe ze hier het beste op in kunnen spelen.

Bent u op zoek naar goede voorbeelden van burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg? In de artikelserie Lokale kracht in Beeld brengen we ze samen. U kunt ook kijken bij de verslagen van de drie congressen Lokale kracht in 2013 en 2014. Daar hebben veel nieuwe initiatieven zich gepresenteerd.

Wilt u weten hoeveel initiatieven zoals zorgcoöperaties er zijn? Samen met de Universiteit Utrecht doen we regelmatig een inventarisatie.

Tijdens de denktankbijeenkomsten met de Universiteit Utrecht zoeken we de verdieping. Door de uitwisseling tussen praktijk, wetenschap en beleid komen nieuwe inzichten over de betekenis van burgerinitiatief in wonen, welzijn en zorg naar boven. In de meest recente bijeenkomst is het onderzoek naar samenwerking tussen zorgorganisaties en burgerinitiatief gepresenteerd.

We hebben laten zien dat er veel in beweging is en dat de opkomst van burgerinitiatief een beweging is waar professionele organisaties op in moeten spelen. Op dit moment zetten we in op verdieping en dan met name op de samenwerking tussen burgerinitiatieven en de professionele organisaties in wonen, welzijn en zorg.

Uitgelicht

It takes two to tango

Succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgcoöperaties

Lokale Kracht in Beeld

Lokale kracht staat in de belangstelling, maar hoe ziet lokale kracht er in de praktijk uit? De artikelenreeks 'Lokale Kracht in Beeld' brengt negen inspirerende projecten voor het voetlicht

Magazine Lokale Kracht

Lokale Kracht leeft. We zien steeds meer initiatieven van burgers in wonen, welzijn en zorg. Met het Magazine Lokale Kracht hoopt het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg anderen te inspireren nog meer initiatieven te starten. Zodat het nieuwe samenspel tussen burgers, overheid en professionals weer een stap verder komt.

09-11-2015 13:49

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

D E F