S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

It takes two to tango

Succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgcoöperaties

Hoe kunnen zorgorganisaties een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn voor zorgcoöperaties? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ActiZ en de Universiteit Utrecht brachten de succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen deze partijen in kaart.

De huidige ontwikkelingen in het sociale domein leiden ertoe dat zorgorganisaties en zorgcoöperaties (lokale burgerinitiatieven op het gebied van zorg en welzijn) elkaar steeds vaker tegenkomen. Enerzijds breiden zorgcoöperaties hun takenpakket uit door te bemiddelen in het zorgaanbod voor hun leden of zelf zwaardere vormen van zorg te organiseren. Anderzijds zijn zorgorganisaties zelf ook bezig met de vraag hoe zij het beste kunnen inspelen op de huidige veranderingen en wat die betekenen voor zaken als organisatiestructuur en competenties van managers en werknemers in het veld. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ActiZ en de Universiteit Utrecht brachten succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen deze partijen in kaart.

Samenwerking in de praktijk

De huidige praktijk is wat betreft ervaringen van samenwerking gevarieerd. Voorbeelden van succesvolle relaties worden afgewisseld met gevallen waarbij de samenwerking soms uiterst moeizaam verloopt. Waar lopen zorgcoöperaties tegenaan in hun contacten met zorgorganisaties? Wat zijn nu eigenlijk de pijnpunten en welke factoren kunnen juist bijdragen aan een vruchtbare relatie tussen beide partijen? Wat kunnen zorgorganisaties in de VVT (Verzorging, Verpleging en Thuiszorg)-sector betekenen voor zorgcoöperaties? En wat betekent dat concreet voor zaken als personeelsbeleid en organisatiestructuur?

Verkennend onderzoek

Uitgangspunt voor dit artikel vormen de resultaten van een verkennend onderzoek dat in het voorjaar 2015 is uitgevoerd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ActiZ en de Universiteit Utrecht. Centrale vraag was hoe zorgorganisaties een aantrekkelijke samenwerkingspartner kunnen zijn voor zorgcoöperaties. Op basis van verschillende casestudies en gesprekken met verschillende partijen zijn succes- en faalfactoren in kaart gebracht. 

Anita Boele, Peter Leisink, Nick ten Brinke en Babs den Dulk
november 2015

Het artikel is als volgt opgebouwd:

  1. Introductie (met een kort overzicht van de belangrijkste resultaten)
  2. Status quo: hoe staat het met de samenwerking tussen zorgcoöperaties en zorgorganisaties?
  3. Waarom überhaupt samenwerken?
  4. Organisatie van samenwerking.
  5. Het primaire proces: zorg in uitvoering
  6. Wat betekent de samenwerking met zorgcoöperaties voor het HRM-beleid van zorgorganisaties?
  7. Wat kunnen andere partijen doen om de samenwerking te faciliteren?
  8. Conclusies en aanbevelingen

Download het volledige artikel als pdf-document

17-11-2015

Meer informatie

Het onderzoek werd uitgevoerd door masterstudenten Babs den Dulk en Nick ten Brinke. Hun afstudeerscripties over dit onderzoek zijn hieronder te downloaden.

D E F