S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Lancering landelijk netwerk burgerinitiatieven in zorg en welzijn

Op 25 maart, tijdens het festival voor actieve burgers 'We Doen Het Zelf Wel', is Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) aan de buitenwereld gepresenteerd. NLZVE is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die actief zijn op het sociale domein (welzijn, zorg, wonen, participatie). Er zijn inmiddels een kleine 400 lokale zorginitiatieven (zorgcoöperaties, stadsdorpen, noaberzorgpunten) en er komen er zo’n 100 per jaar bij. NLZVE is opgericht om deze beweging een stem te geven en lokale initiatieven te steunen.

Manifest

Tijdens het festival 'We Doen Het Zelf Wel' heeft Jan Smelik, algemeen coördinator van NLZVE, een manifest aangeboden aan Erik Gerritsen (secretaris-generaal van VWS) en vertegenwoordigers van CZ, Achmea en de Rabobank. Erik Gerritsen gaf zijn visie op de rol van burgerinitiatieven in het sociale domein. Hij riep burgerinitiatieven op om minder bescheiden te zijn. De inmiddels al 400 initiatieven in Nederland vormen een belangrijke onderstroom met grote positieve kracht. Kijk niet teveel naar de overheid, pak de ruimte, regelgeving is vaak niet de echte belemmering. Zijn aanbod aan de kersverse NLZVE: meld je als je vastloopt. VWS wil dan graag een faciliterende rol spelen door ministeries en andere partijen bij elkaar te brengen.

MANIFEST NLZVE

Nederland staat voor een enorme uitdaging om de zorg voor onze kwetsbare inwoners op een duurzame wijze te organiseren. De vergrijzingsgolf begint pas en de ouderenzorg kraakt nu al in zijn voegen. Er waren in 2014 al 400.000 structureel overbelaste mantelzorgers.

De oplossing ligt in een betrokken samenleving rondom de kwetsbare medemens, buren die elkaar ondersteunen. Gelukkig gebeurt dat ook. Zorgcoöperaties, stadsdorpen, hoe ze ook mogen heten, schieten als paddenstoelen uit de grond. Zij nemen het heft in eigen hand. Burgerinitiatieven leveren meer kwaliteit tegen lagere kosten vanuit een nieuwe vorm van gemeenschapszin/democratie. Maar zij lopen nog tegen teveel belemmeringen en weerstand aan.

  • Benader bewonersinitiatieven met respect voor de waarden waarvoor ze staan
    Erken dat actieve burgers door hun grote betrokkenheid en lokale worteling een essentiële rol hebben in de zorg & ondersteuning voor kwetsbare mensen. Stel je open voor nieuwe vormen van zelforganisatie. Respecteer dat we dat dicht bij de mensen organiseren: klein is onze kracht!
  • Maak het eenvoudiger voor ons
    Veel is mogelijk binnen de huidige wet- en regelgeving, maar overheden en systeempartijen verschuilen zich vaak achter regels en procedures. Kom hiervan los en maak het ons eenvoudiger om dingen voor elkaar te krijgen. Ga uit van de mogelijkheden, niet van de beperkingen. Durf te experimenteren, maar zorg ook voor inbedding in de reguliere structuren (experimenten zijn tenslotte eindig).

Landelijke helpdesk

Op 25 maart ging ook de landelijke helpdesk van NLZVE van start. Achmea, CZ en Rabobank zijn sponsoren van deze landelijke helpdesk. Hier kunnen actieve burgers die zich willen inzetten voor de zorg en ondersteuning van wijkbewoners terecht voor informatie en advies

Ronde Tafel

Ook werd de startbijeenkomst gehouden van de Ronde Tafel 'Doe Het Zelf Maatschappij 2025: hoe ziet actief burgerschap in zorg en welzijn er in 2025 uit?'. Deelnemers aan de Ronde Tafel zijn een 20-tal koplopers uit de achterban van NLZVE en een aantal experts bondgenoten en wetenschappers, waaronder Erik Gerritsen (Ministerie van VWS), Tine de Moor (Universiteit Utrecht), Michel van Schaik (Rabobank), Daniël Kruithof (VNG), Marius Buiting (NVTZ) en Daniëlle Harkes (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg).

Omroep Human maakt een tv-programma met de hoogtepunten van het festival 'We Doen Het Zelf Wel'. Deze uitzending is zaterdag 15 april 2017 om 13.45 uur op NPO 2 te zien.

25-03-2017

Meer informatie

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

D E F