S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Burgerinitiatieven

Magazine

lokale kracht

Ze schieten als paddenstoelen uit de grond: zorgcoöperaties, inloophuizen waar mensen met lichte dementie terecht kunnen, seniorensociëteiten en andere burgercollectieven. Ze passen perfect in de zogenoemde participatiemaatschappij. Een begrip dat de regering onlangs introduceerde, maar al lang praktijk is. Hoe werken deze burgercollectieven? Hoe verhouden ze zich tot professionele organisaties? En wat verwachten ze van de overheid?

In het magazine Lokale Kracht vertellen burgers, professionals en vertegenwoordigers van de overheid hoe deze initiatieven werken, waarom ze wel of bewust niet met elkaar samenwerken en wat ze van elkaar nodig hebben. Hoogleraar Tine de Moor plaatst het onderwerp in historisch perspectief. Daarnaast veel interviews, infographics, columns en korte berichten.

> Bekijk het Magazine Lokale Kracht online
> Download Magazine Lokale Kracht (3,6 mb pdf)

Dit magazine is ontwikkeld door het Kenniscentrum en EMMA Communicatie met medewerking van vele burgerinitiatieven.

09-11-2015 13:49

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

D E F