S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Meet de verbinding van wwz in uw gemeente

Hoe effectief werken gemeente en haar partners samen aan de lokale ambities en doelstellingen voor wonen, welzijn en zorg? Voor deze belangrijke vraag zijn er twee instrumenten verschenen: de thermometer wonen, welzijn, zorg en het werkboek AHA!.

De thermometer maakt de verbinding zichtbaar tussen wonen, welzijn en zorg binnen een gemeente. Het geeft inzicht in de huidige stand van zaken rondom samenwerking en regie en een overzicht van mogelijke knelpunten. Met deze resultaten kunt u werken aan een betere afstemming tussen wonen, welzijn en zorg binnen uw gemeente.

Lokaal verbinden

De thermometer WWZ wordt gebruikt in het kader van het ondersteuningsprogramma Lokaal verbinden, waarmee de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken een impuls willen geven aan een goede verbinding van wonen, welzijn en zorg op lokaal niveau. De kenniscentra MOVISIE, Vilans en KCWZ voeren het programma uit. Bureau HHM heeft de thermometer WWZ ontwikkeld in samenwerking met MOVISIE.

Werkboek

Het werkboek AHA! is primair voor gemeentelijke beleidsmedewerkers die samenwerkingsprocessen in wonen, zorg en welzijn regisseren. Het boek is ook aantrekkelijk voor andere professionals die bijdragen aan een betere dienstverlening. Het werkboek is gebaseerd op de ervaringen met de Utrechtse wijkakkoorden WWZ. Het werkboek AHA! is een uitgave van de bureaus Greeven & van der Ven advies en Vernieuwend Veranderen.

Workshops

Voor uitleg van de thermometer en het werkboek kunnen gemeenten een afspraak maken voor een gratis gecombineerd traject. Gemeenten kunnen samen met hun samenwerkingspartners, zoals corporaties en zorgorganisaties twee workshops volgen.

Deze workshops gaan dieper in op samenwerking, mogelijke belemmeringen en het toepassen van de thermometer. Betrokkenen vullen daarna de thermometer in. De gemeente Hof van Twente heeft reeds ervaring opgedaan met de Thermometer en wordt als case gebruikt voor het nieuwe gecombineerde aanbod. De gegevens die de thermometer oplevert, worden geanalyseerd en in de tweede bijeenkomst gepresenteerd. Op basis hiervan zetten deelnemers de eerste stappen om de samenwerking te verbeteren. Voor gemeenten die verdere ondersteuning willen bij het toekomstbestendig maken van samenwerking, concrete planvorming en uitvoering daarvan is een adviestraject een goed vervolg. Daarbij is het werkboek AHA! de leidraad.

Voor betere samenwerking van gemeentes en lokale partners in het domein wonen, welzijn en zorg organiseert het Kenniscentrum samen met AO Adviseurs in mei 2011 de training 'Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg'.

02-05-2011

Meer informatie

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

D E F