S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Burgerinitiatieven

Onderzoek

Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties? Met de serie artikelen 'Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg' geeft het kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis antwoord op die vragen.

Nieuws

Actieagenda bewonersinitiatieven in zorg en welzijn in de maak

08 SEP 2017 - Het landelijk netwerk van burgerinitiatieven in zorg en welzijn ‘Nederland zorgt voor Elkaar’ (NLZVE) gaat op pad om een 'verkennerstocht' door het hele land te houden...

Bewonersinitiatieven vragen om maatwerk en enthousiasme

04 JUL 2017 - Bewoners krijgen en nemen steeds vaker de ruimte om zelf zaken in de straat, buurt of wijk te regelen. De regie ligt niet langer automatisch bij de woningcorporatie of de...

SCP: Robots en slim organiseren oplossingen voor de toekomst

27 DEC 2016 - Van alle domotica-uitvindingen van de afgelopen jaren blijkt maar een klein percentage echt effectief. Toch moet technologie een belangrijke factor worden in het langer...

Samenwerking tussen zorgcollectieven en andere organisaties

17 AUG 2016 - Het Kenniscentrum en de Universiteit Utrecht organiseren twee keer per jaar interactieve studiebijeenkomsten over de vraagstukken rond burgerinitiatieven in wonen, welzijn...

Samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgcoöperaties

09 DEC 2015 - Tien jaar geleden vormde kritiek op de werkwijze van gevestigde grote zorgorganisaties een belangrijke aanleiding voor de oprichting van de eerste zorgcoöperatie in...

09-11-2015 13:48

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

D E F