S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Cijfers over kwetsbaarheid van ouderen in gemeenten

In het kenniscahier 'Kwetsbare ouderen in tel' heeft het Verwey-Jonker Intsituut cijfers over de kwetsbaarheid van ouderen per gemeente in kaart gebracht. De cijfers zijn bijeengebracht in een zogenoemde balansscore. De score laat zien of er een balans is tussen het lokale risico op kwetsbaarheid en de lokale professionele zorgondersteuning.

In het kenniscahier zijn cijfers over de kwetsbaarheid van ouderen in alle Nederlandse gemeenten opgenomen. Gemeenten kunnen hun beleid gemakkelijker vormgeven en gerichter afstemmen op kwestbare ouderen met behulp van deze beschikbare data. Zo kunnen gemeenten inspelen op de toenemende vergrijzing met bijvoorbeeld activering, toegankelijk openbaar vervoer, aangepaste woningen en het creëren van ontmoetingsplekken.

07-03-2012

Meer informatie

  • Bestel of download het kenniscahier 'Kwestbare ouderen in tel' op de website van het Verwey-Jonker Instituut
D E F