S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Hulp bij lokale prestatieafspraken over wonen en zorg

Het ministerie van BZK heeft samen met onderzoeksbureau RIGO en Platform31 de eerste stap gezet in de ontwikkeling van de zogenaamde Woonzorgwijzer, die geografisch in beeld brengt welke zorggroepen in een gebied wonen en welke beperkingen en behoeften zij hebben. Gemeenten, corporaties en zorgaanbieders krijgen zo meer zicht op de (toekomstige) lokale opgave wonen en zorg. Het afgelopen jaar dachten pilotgemeenten Amsterdam en Tilburg mee over de praktische gebruikswaarde van dit instrument, dat onderdeel uitmaakt van het Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis. Het resultaat van de pilot wordt belicht in een tweetal rapporten.

Foto: Platform31

Pilotgemeenten Amsterdam en Tilburg

In de rapporten van RIGO wordt het resultaat van het ontwikkelingsproces van de Woonzorgwijzer belicht aan de hand van kaartbeelden voor de gemeenten Amsterdam en Tilburg. Het eerste rapport beschrijft de hoofdindeling van groepen met hun beperkingen en profielen, het tweede rapport beschrijft de woonlocaties en hoe de omvang van de groepen is berekend.

Beperkingen en behoeften

Door zowel beperkingen als behoeften van een populatie op een kaartbeeld te verzamelen, heeft een gemeente en haar lokale partijen een cijfermatige onderlegger voor gebiedsgericht beleid. Het kaartmateriaal maakt zichtbaar wie in een gebied woont, welke beperkingen deze populatie naar schatting heeft en welke randvoorwaarden deze populatie stelt aan de woning, de woonomgeving en de benodigde nabije ondersteuning. De gebruikswaarde voor gemeenten staat bij de ontwikkeling van de Woonzorgwijzer centraal.

Dit voorjaar starten het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform31, binnen het programma Langer Thuis, met een traject naar lokale prestatieafspraken over wonen en zorg.

19-04-2016 12:04

Stel een vraag


Rogier Goes
Adviseur Kenniscentrum

D E F