S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Cijfers en trends

Introductie

Corporaties en zorgorganisaties staan voor strategische keuzes. Dit vraagt om inzicht in ontwikkelingen rond wonen en zorg. Kennis van regionale woningmarkten en woningbehoeftes, kwantitatieve gegevens en kengetallen over zorgvastgoed, vergrijzing, extramuralisatie en zelfstandig thuis wonen.

Uitgelicht

Goed gezien! Wonen met zorg: 13 woningcorporaties over de praktijk

Mensen die zorg nodig hebben goed en comfortabel laten wonen; daar zorgen woningcorporaties samen met andere partijen voor. Corporaties vertellen in Goed gezien! vanuit hun dagelijkse praktijk hoe zij dit doen.

Mogelijkheden leegstaand zorgvastgoed onderzocht

Ouderen met een lichte zorgvraag zullen langer thuis blijven wonen en de zorg voortaan thuis ontvangen. Hierdoor is er minder vraag naar verzorgingshuisplaatsen. Zorginstellingen komen daardoor voor de vraag te staan wat ze met dit zorgvastgoed moeten doen. 

Cijfers Psychische problematiek en wonen met zorg

Steeds minder mensen komen in aanmerking voor 'intramuraal verblijf', de vraag naar ambulante zorg en 'verzorgd wonen' neemt toe. De kaart in dit artikel laat zien waar tussen 2013-2023 de grootste verandering optreedt.

Cijfers Verstandelijke beperking en wonen met zorg

Scheiden van wonen en zorg heeft gevolgen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Een overzichtskaart laat de regionale impact zien en toont hoeveel personen met verstandelijke beperking over tien jaar geen intramurale indicatie meer hebben ontvangen.

Cijfers Ouderen en wonen met zorg

Een kaart van Nederland toont de absolute groei van de behoefte aan verzorgd wonen per COROP-regio in de periode 2013-2023. Het gaat daarbij zowel om individuele zorg aan huis als complexgewijs verzorgd wonen.

Onderzoek mogelijkheden leegstaand zorgvastgoed

Ouderen met een lichte zorgvraag zullen langer thuis blijven wonen en de zorg voortaan thuis ontvangen. Hierdoor is er minder vraag naar verzorgingshuisplaatsen. Zorginstellingen komen daardoor voor de vraag te staan wat ze met dit zorgvastgoed moeten doen. Deloitte verrichtte onderzoek bij de gemeente Tilburg om inzichten over deze vraag te genereren.

09-11-2015 13:24

Stel een vraag


Rogier Goes
Adviseur Kenniscentrum

D E F