S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Cijfers en trends

Woningbehoefte

Woningcorporaties willen weten of ze voldoende geschikte woningen hebben voor huurders met een zorgvraag. Regelmatig wordt onderzoek gedaan naar de toekomstige woningbehoefte. Landelijke uitspraken zijn minder bruikbaar, omdat er lokaal (of zelfs op wijkniveau) grote verschillen zijn. Lokale afspraken vergen daarom gedetailleerde informatie.

Meer woningen nodig voor ouderen en gehandicapten

  • Zonder extra maatregelen ontstaat er een tekort aan woningen voor ouderen en kwetsbare groepen. Veel ouderen en mensen met een beperking hebben door gewijzigd overheidsbeleid geen recht meer op huisvesting in een instelling of woongroep. Gegevens van Companen ten behoeve van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg laten een groeiende vraag zien naar zelfstandige woningen in een beschutte omgeving. Regionaal blijken er grote verschillen te zijn.

Webspecial Woonwensen van ouderen

  • In dit praktijkoverzicht vindt u de belangrijkste informatie over het ontwikkelen en bouwen van woningen voor senioren. Wie zijn deze ouderen, wat willen ze en hoe kunnen investeerders, ontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten op hun wensen inspelen?

Woonmonitor 2015: senioren nog onbekend met nieuwe woonvormen

  • Nieuwe woonvormen voor ouderen zijn nog onbekend, terwijl die hard nodig zijn nu veel verzorgingshuizen sluiten en het overgrote deel van de senioren tot op hoge leeftijd zelfstandig blijft wonen. Meer dan de helft van de 75-plussers woont alleen, huurt een woning en overweegt alleen te verhuizen als er zorg en ondersteuning nodig is. Dat blijkt uit de Woonmonitor 2015, een landelijk onderzoek van Bureau Vijftig en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met vier woningcorporaties.
09-11-2015 13:25

Stel een vraag


Rogier Goes
Adviseur Kenniscentrum

D E F