S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Doelgroepen

Dementie

De komende jaren neemt het aantal mensen met dementie fors toe. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. Bij vrouwen is dat zelfs 1 op de 3. Nederland telt op dit moment ruim 260.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing zal dit aantal explosief stijgen naar ruim 500.000 in 2040. Via Alzheimer Nederland is de prognose op gemeenteniveau te bekijken.

Mensen met dementie blijven steeds langer thuiswonen. Wat betekent dit voor zorgorganisaties en woningcorporaties? Er zijn tal van maatregelen te nemen die het zelfstandig wonen (beter) mogelijk maken. Denk hierbij aan het aanpassen van de woning, het inzetten van technologie, het trainen van medewerkers die contact hebben met mensen met dementie enzovoorts. Kijk hiervoor in de Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen of de brochure 'Huurders met dementie' voor woningcorporaties.

Ook zijn er verschillende vormen van wonen met zorg gericht op mensen met dementie. Van intramuraal wonen in kleinschalige groepswoningen, zelfstandige woningen in een beschutte omgeving tot zorgboerderijen en mantelzorgwoningen. En woonvormen waarbij mensen met dementie en hun partner samen kunnen blijven wonen. Bekijk hier een aantal voorbeelden.

Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter schreef voor het katern Bouw & Zorg van Stedebouw & Architectuur over het belang van een dementievriendelijke samenleving en de gezamenlijke opgave die er ligt voor burgers, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten om huis en omgeving dementievriendelijk in te richten.

Nieuws

Juliana - alternatief voor het verpleeghuis

08 MRT 2017 - Langer zelfstandig wonen is ook het devies voor mensen met dementie. En als dat niet meer gaat, dan kan je terecht in een verpleeghuis. Maar ook mensen met dementie willen..

Nieuwe vormen van wonen met dementie

08 MRT 2017 - Langer zelfstandig wonen is ook het devies voor mensen met dementie. En als dat niet meer gaat, dan kan je terecht in een verpleeghuis. Maar ook mensen met dementie willen..

Natuurhuus Krönnenzommer: verbinding tussen mensen met en zonder zorgvraag

27 FEB 2017 - Onlangs heeft de Rijksbouwmeester de prijsvraag 'Who cares' uitgezet. Hij roept ontwerpers op om de woonomgeving zo in te richten dat zorgbehoevenden integraal deel uitmaken..

Families organiseren woonvorm voor mensen met dementie

24 FEB 2017 - In Keulen vinden we een bijzondere vorm van kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Het bijzondere is dat de kinderen hier het heft in handen hebben en veel tijd..

Blog - Kinderen zijn de baas

24 FEB 2017 - 'Kinderen zijn de baas' dat was een aantal jaar geleden de slogan van het Land van Ooit. Mijn kinderen werden er aangesproken als 'kleine baas' en zij hadden het tijdens het..

09-11-2015 13:34

Stel een vraag


Yvonne Witter
Adviseur KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum

D E F