S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Discus Amsterdam

Het doel van Discus Amsterdam is het opheffen van dak- en thuisloosheid voor een tot nu toe moeilijk te reguleren doelgroep met meervoudige problematiek. De inspiratie hiervoor vormt de werkwijze van het project Pathways to Housing uit New York.

Discus is een voorziening voor ambulante woonbegeleiding van HVO-Querido, opererend onder het motto 'housing first' vanuit een pand in de Discusstraat en Mauritskade. Vanuit dit motto krijgen cliënten, op voorwaarde van inkomensbeheer, een eigen huis. De cliënt betaalt zelf de huur en verzorgt in principe zelf zijn of haar eigen huishouding. Discus is een gezamenlijk initiatief van JellinekMentrum (Arkin), woningcorporatie de Alliantie Amsterdam, woningcorporatie Stadgenoot en HVO-Querido en is in 2006 van start gegaan. 

Naar zelfstandig wonen

Discus biedt cliënten van half negen tot vijf persoonlijke begeleiding. Voor ondersteuning buiten de reguliere kantoortijden is Discus bij calamiteiten telefonisch bereikbaar. De cliënten hebben allemaal een achtergrond van psychiatrie en verslaving en hebben vaak jaren op straat gezworven. Het gaat om een begeleid wonen-variant voor volwassenen die, op grond van onvoldoende vaardigheden, ondersteuning behoeven bij het zetten van de stap naar zelfstandig wonen.

Cliënten hoeven aan vier voorwaarden voldoen om voor een zelfstandige woning in aanmerking te komen, te weten: op tijd de huur betalen, het huis op orde houden, zich aan gemaakte afspraken houden en geen overlast bezorgen.

Contactgegevens

Naam lidinstelling: HVO-Querido
Contactpersoon: Wessel de Vries
Adres: Mauritskade 22 C, 1091 GC te Amsterdam
Telefoonnummer: 06 13 57 73 13
E-mail:
Website: www.hvoquerido.nl

19-01-2011

Meer informatie

Stel een vraag


Yvonne Witter
Adviseur KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum

D E F