S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Doelgroepen

Introductie

Aanbieders van wonen, zorg en welzijn spelen met hun aanbod in op ouderen, mensen met psychische problemen, fysieke of verstandelijke beperking, dementie of mensen die zich eenzaam voelen. Er is ook een groeiende groep oudere migranten. Steeds vaker zijn er eigen initiatieven om bijvoorbeeld een woongroep te starten of om te vragen naar een ontmoetingsplek.

iStockphoto.com
Foto header: KAW architecten

Uitgelicht

Zelfstandig wonen maar niet alleen

Op 21 januari organiseerde het Kenniscentrum een themamiddag omtrent KeyRing en vergelijkbare projecten in Nederland. Om koplopers en planmakers bij elkaar brengen, ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.

Tool: Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen

Corporatiehandreiking voor huisvesting van mensen met psychiatrische problemen, met praktische tips en voorbeelden van lokaal maatwerk uit de corporatiepraktijk.

Blog: Op naar meer huizen voor wereldburgers!

Het is tijd voor superdiversiteit in wonen, zorg en welzijn! Veranderingen in de zorg, de transitie, de decentralisaties voerden de afgelopen tijden de boventoon. Intussen is er veel gebeurd, ook op het terrein van cultuursensitiviteit. Yvonne Witter, adviseur van het Kenniscentrum, deelt een greep uit de activiteiten graag met u.

09-11-2015 13:50

Stel een vraag


Yvonne Witter
Adviseur KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum

D E F