S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Samen werken aan zorg voor verwarde huurders

Driekwart van de woningcorporaties zag in 2015 een toename van overlast veroorzaakt door verwarde huurders. Woningcorporaties zien kwetsbare mensen als hun doelgroep, maar zijn tegelijkertijd verantwoordelijk voor het woongenot van omwonenden. Een sluitende aanpak van gemeente, politie, GGZ en maatschappelijke organisaties kan overlast tegengaan. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 174 corporaties (52 procent van alle corporaties). In het artikel 'Samen werken aan zorg voor verwarde huurders' laat Aedes Magazine corporaties aan het woord over deze toenemende overlast.

Bron: Aedes Magazine / Aedes.nl 

Decentralisatie en bezuinigingen

Bij overlast door ‘verwarde personen’ gaat het in veel gevallen om mensen met psychiatrische problemen die in een psychose raken, een terugval krijgen, hun medicatie niet innemen of op een andere manier de controle verliezen. Jaarlijks veroorzaken zij zo’n 2.000 incidenten, zoals geweld tegen buren of corporatiemedewerkers, brandstichting, ontploffingen of andere schade aan de woning. En corporaties krijgen jaarlijks 18.000 meldingen van structurele overlast door verwarde personen. De toename komt waarschijnlijk door het overheidsbeleid om mensen langer zelfstandig te laten wonen met begeleiding en door de decentralisatie van zorg naar de gemeente en de bezuinigingen die daarbij horen.

Zorgen voor de juiste begeleiding

Vaak komen corporaties er pas achter dat huurders problemen hebben als er meldingen over een adres binnen komen. Als huurders vanuit een GGZ-instelling of andere zorgorganisatie een woning toegewezen krijgen, dan gaat het meestal goed. Zij sluiten een huurcontract gekoppeld aan een overeenkomst waarin staat dat de huurder in ieder geval een jaar begeleiding krijgt. Anders is het als een huurder later een terugval krijgt of op de reguliere manier aan een woning is gekomen en niet behandeld wil worden: de zogenoemde zorgmijders. "Die zien we veel", zegt Rob van Son, directeur Wonen bij Woonstichting Etten-Leur. "Die huurders bepalen zelf: ik mankeer niets en heb geen hulp nodig. Dat is lastig, vooral als zijn buurman wel last heeft van zijn gedrag. Wij schakelen dan sociale wijkteams in om te zorgen voor de juiste begeleiding. Zelf handelen kunnen we niet, tegelijkertijd neemt de buurman ons de overlast wel kwalijk."

  • Lees hier het volledige artikel in Aedes Magazine »

Handreiking 'Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen'

Corporaties ervaren in hun eigen woningbestand steeds vaker overlast van huurders die voorheen geïndiceerd werden voor opvang of verblijf. Het is belangrijk dat deze doelgroep, mensen met psychische problematiek, niet tussen wal en schip valt. Daarbij kunnen ook corporaties een belangrijke rol vervullen door initiatieven te nemen en op zoek te gaan naar een passende aanpak. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente, zorgaanbieders en welzijnspartijen. De corporatiehandreiking 'Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen' van het Kenniscentrum geeft praktische informatie en beschrijft voorbeelden van corporaties. Als hulpmiddel en bron van inspiratie voor collega-organisaties. 

Bijeenkomsten huisvesting kwetsbare groepen

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert in 2016 bijeenkomsten over de huisvesting en zorg voor kwetsbare doelgroepen: 

  • 21 januari 2016: Studiemiddag over KeyRing
    Een concept waarbij mensen met een verstandelijke of psychische beperking zelfstandig kunnen wonen dankzij een netwerk om hen heen.
  • 26 mei 2016: Krachtig wonen in de wijk
    Landelijke middag over kwetsbare burgers in de wijk, in samenwerking met diverse organisaties.

15-12-2015 14:49

Meer informatie

Stel een vraag


Yvonne Witter
Adviseur KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum

D E F