S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis


Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg werken in 2016-2017 aan het kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis in eigen buurt. Het scheiden van wonen en zorg en de hervormingsagenda van de langdurige zorg hebben stevige gevolgen voor de zorg- en woningmarkt. Het vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding.

‘Langer Thuis’ werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ en maatschappelijke ondernemers om een veelzijdig welzijns- en zorgdiensten en woonaanbod mogelijk te maken. Het ministerie van BZK en het ministerie van VWS ondersteunen het programma om lokale partijen te faciliteren in hun zoektocht naar nieuwe oplossingen. In experimenten, studies, workshops, webdossier en leerkringen zoekt ‘Langer Thuis’ met het werkveld naar concrete oplossingen. Het programma kent twee perioden: Langer thuis 2013-2015 (in samenwerking met Movisie) en Langer thuis 2016 - 2017.

Langer thuis 2016-2017

De vier thema’s voor 2016-2017 zijn:

 1. Lokale prestaties voor Langer Thuis Wonen
 2. Experiment GGZ: Samen in de buurt
 3. Nieuwe woonzorg arrangementen
 4. Woningaanpassingen 2.0

Lees meer in de programmabeschrijving 2016-2017


Langer thuis 2013-2015

Lijn 1: Voorbij het verzorgingshuis

Langs de lijn 'Voorbij het verzorgingshuis' staat de opgave van het verzorgd wonen van langdurige zorgvragers centraal. Het gaat om ontwikkelkansen in de bestaande woningvoorraad voor betaalbare vormen van verzorgd wonen, mogelijkheden om de sociale functie van het verzorgingshuis anders te organiseren en het zelfredzaam vermogen van ouderen.

 • Experiment: All inclusive pension
 • Experiment: Sociale functie op eigen benen
 • Experiment: Vitale woongemeenschappen
 • Handreiking: Comfortabel wonen met dementie
 • Onderzoek: Woonbehoefte en fysieke aanpassingsopgave zorgvragers
 • Publicatie: Transformatie serviceflats

Lijn 2: Het nieuwe samenspel

Het nieuwe samenspel biedt richting aan de nieuwe samenwerkingen op lokaal niveau. Nieuwe spelers – particuliere sociaal ondernemers en burgerinitiatieven – krijgen de ruimte voor het ontwikkelen van een betaalbaar aanbod voor langdurige zorgvragers. Dit vraagt om een faciliterende en stimulerende lokale overheid. Het gaat om een andere rolneming en rolverdeling.

11-06-2014 16:40

Meer informatie

Meer informatie

 • www.platform31.nl/langerthuis

Uitgelicht

D E F