S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Exploitatie dienstenarrangement vergt aandacht

Door de hervormingen van het zorgstelsel ontstaat grote leegstand in de verzorgingshuizen. Eén strategie voor het leegstaande vastgoed is het omkatten van de verzorgingshuisplaatsen naar appartementen met een nieuwe vorm van wonen met diensten – het zogenaamde All-inclusive pension. De opbouw van de kosten van het dienstenarrangement vergt daarbij de aandacht, zo blijkt uit een analyse van Trinitas Advies.

Huidige prijsstelling

Trinitas Advies maakte op verzoek van de ontwikkelgroep van het experiment All-inclusive pension een analyse van de kostenstructuur van de vijf belangrijkste dienstenproducten in achttien verzorgingshuizen. De kostprijs van de maaltijd, schoonmaak, receptie, activiteiten en huurdersonderhoud zijn berekend. Een onderlinge vergelijking van de prijzen en diensten blijft lastig. Elk huis heeft een eigen complexe dienstenexploitatie. 

Kostenefficiency en samenwerking met de markt

Per dienstproduct zijn een aantal creatieve opties voor kostenefficiency in beeld gebracht in samenwerking met de markt. Nieuwe dienstenarrangementen in de markt hebben kans van slagen, mits eerst het huishoudboekje van de zorginstelling op orde is en inzicht bestaat in kostenopbouw en –dekking en welke scenario’s aansluiten. De strategie van de kaasschaaf – het versoberen van het dienstenaanbod – biedt voor de toekomst weinig soelaas. Het meeliften van het All-inclusive-concept op een intramurale basis heeft een betere kans van slagen.

De boer op

Het verdienmodel van het dienstenarrangement vraagt om ondernemerschap en het maken van keuzen, maar bovenal moet er rekening worden gehouden met de wensen en portemonnee van de klant. Verzorgingshuizen, ga de boer op en maak er werk van.

Kennis- en experimentenprogramma 'Langer thuis'

Langer thuis is het kennis- en experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31. Het langer zelfstandig wonen en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en 'sociale' ondernemers. Lees meer over het experiment All-inclusive Pension.

04-12-2014 11:01

Meer informatie

D E F