S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Lokale samenwerking

Connect Effect programma

Trainingen en Praktijkkringen

Het Connect Effect-programma voor lokale netwerkers bestaat uit tweedaagse trainingen meer-partijen samenwerking (Driebergen) en praktijkkringen rond actuele samenwerkingsopgaven (overal in het land). In beide gevallen gaat het om het vergroten van de lokale collectieve capaciteit van samenwerkende organisaties. Lange tijd is die samenwerking gericht geweest op toenemende ruimte en mogelijkheden tussen corporaties, gemeenten en zorgorganisaties. Daarbij ging het om verbreding en afstemming van ieders afzonderlijk aanbod. Denk aan woonservicezones, multifunctionele accommodaties, wijkontwikkeling.

Verandering speelveld

In 2017 is het speelveld van lokale samenwerking sterk veranderd. In institutionele, organisatorische én financiële zin. Daarmee zijn ook de lokale thema’s voor samenwerking nu anders net als ieders eigen speelruimte, slagkracht en strategie. Er is na transitie van het stelsel nu meer aandacht voor de transformatie van dienstverlening. Samenwerking rond cliënten die (langer) zelfstandig thuis wonen en bijzondere groepen bijvoorbeeld. Het Connect Effect programma sluit direct aan op deze nieuwe context en inhoud van lokaal leren en samenwerken in 2017.

Doelgroep

Met trainingen en praktijkkringen richten wij ons op lokale netwerkers van gemeente, corporatie, zorg- en welzijnsorganisaties die werk moeten maken van samenwerken.

Lokaal leren en samenwerking

Vragen die in het Connect Effect programma aan de orde komen zijn:

  • Hoe verbind ik ons organisatiebelang aan de lokale samenwerkingsopgave?
  • Wat zijn goede lokale structuren voor samenwerking rond kwetsbare groepen?
  • Hoe verbeter je samenwerking tussen organisaties? Wat is regie? Wat is integraal werken?
  • Hoe kun je lokale netwerkvorming versnellen, welke prioriteiten moet je stellen?

In de tweedaagse trainingen (in Driebergen) gaan we hier dieper op in.
Lees over de dagelijkse prakijk van Janine van der Duin van Lister die de training volgde: Pionieren in de wijk met netwerken rond beschermde woonvormen

Actuele context

De praktijkkringen hebben een andere structuur. Zij worden meer toegespitst op een actuele context van samenwerkende partijen op diverse plaatsen in het land. Thema’s voor een praktijkkring zijn:

  • Samenwerking bij het maken van prestatieafspraken binnen de kaders van de woonvisie van een gemeente
  • Lokale afstemming organiseren rond personen met verward gedrag
  • Netwerken bouwen rond zorglocaties in een wijk.
  • Integratie van wonen en sociaal domein
09-11-2015 13:24
D E F