S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Mantelzorg

Steeds vaker komt het voor dat de zorg aan een hulpvrager wordt gegeven door één of meer leden van diens directe omgeving. Deze mantelzorg is onbetaald, ongeorganiseerd en wordt niet-beroepsmatig verleend.

Foto: Chris Pennarts
Het aantal zorgvragers groeit en daarmee ook het aantal bewoners dat mantelzorg verleent. Mantelzorgers leveren vaak zeer intensieve informele zorg aan partners, familieleden, buren of andere bekenden. Mantelzorgers zijn geen primaire doelgroep van de woningcorporaties. Maar de bewoners voor wie zij zorgen zijn dat wel. Mantelzorgers zijn immers de belangrijkste zorgverleners voor veel van de 700.000 bewoners met ernstige lichamelijke en zintuiglijke beperkingen in corporatiewoningen. Daarom richten steeds meer corporaties hun huisvestings- en welzijnsbeleid ook op deze doelgroep.

Als men familie en/of vrienden heeft die een zorgbehoevende willen en kunnen verzorgen, is de mantelzorgwoning een goede optie. Dit is een verplaatsbare, tijdelijke, zelfstandige woning die direct naast een bestaande woning (van de mantelzorger) wordt geplaatst.

03-05-2010
D E F