S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Regelgeving

introductie

Toelichting op beleid, wetten en regels voor corporaties en zorgaanbieders die werkzaam zijn op het snijvlak van wonen en zorg: Woningwet, Omgevingswet, Huisvestingswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Bouwbesluit.

regelgeving wonen

Uitgelicht

Ruimtelijke oplossingen voor scheiden wonen zorg

Zorgorganisaties en corporaties verhuren appartementen in het verzorgingshuis om dreigende leegstand te voorkomen. Het bestemmingsplan lijkt dat niet altijd toe te staan. Of er is strijd met regionale afspraken over woningaantallen. Om zorgaanbieders, corporaties, gemeenten en provincies te helpen met dit vraagstuk, ontwikkelde het Kenniscentrum de handreiking ‘Wonen en zorg en de ruimtelijke ordening’.

09-11-2015 13:26

Stel een vraag


Penny Senior
Adviseur KenniscentrumRogier Goes
Adviseur Kenniscentrum

D E F