S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Afspraken over verhuur corporatiewoningen door zorgorganisaties

Voor corporaties die woonruimte verhuren aan zorgorganisaties zijn nieuwe contractteksten online beschikbaar. Vanaf 1 januari 2016 gelden namelijk strikte regels voor het toewijzen van corporatiewoningen. Vorig jaar publiceerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg al een aanvulling voor bestaande huurcontracten. De update van deze aanvulling bevat de aangepaste inkomensgrenzen en huurprijzen.

Met de publicatie van het aanvullende huurcontract, de bijbehorende toelichting en het toelichtende stroomschema schept het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg duidelijkheid over de verplichte inkomenstoets voor corporaties die woonruimte verhuren aan zorgorganisaties. Het hulpmiddel is ontwikkeld in samenwerking met VBTM Advocaten.

Juiste toewijzing?

Woningcorporaties verhuren zorgvastgoed aan zorgorganisaties. Steeds vaker verhuren zorgorganisaties deze appartementen vervolgens door aan ouderen, die hiervoor zelf huren betalen. De overheid stelt strenge eisen aan deze indirecte verhuur om te zorgen dat deze sociale huurwoningen worden toegewezen aan de juiste doelgroep. Net als bij directe verhuur, moet een accountant beoordelen of de woning wordt verhuurd aan de primaire doelgroep: mensen met een inkomen onder de inkomensgrens. Ook dienen huurders met de laagste inkomens niet in te dure woningen terecht te komen. Daarvoor wordt vanaf 2016 de passendheidsnorm gebruikt. De accountant moet controleren of de toewijzingen correct zijn verricht.

Altijd inkomenstoetsing

Bij indirecte verhuur heeft de accountant van de woningcorporatie niet automatisch toegang tot de administratie van de derde partij en kan hij dus niet zien of het inkomen getoetst is. Daarom is het nodig om contractueel goed vast te leggen dat de accountant wel de vereiste beoordeling kan uitvoeren. Het voorbeeld-aanhangsel is een aanvulling op een bestaand contract tussen een corporatie en zorgorganisatie. Een stroomschema en toelichting verduidelijken de toepassing van het contract. 

Corporaties en zorgorganisaties die al de voorbeeld-tekst van 8 juni 2015 benutten, hoeven deze niet te vervangen door de update. Die versie hield reeds rekening met de nieuwe verplichtingen. De update bevat de bedragen en uitgangspunten van 2016 en redactionele aanpassingen.

11-01-2016 15:35

Stel een vraag


Rogier Goes
Adviseur KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum

D E F